Integritetspolicy

Personuppgiftansvarig

Husexperter (en del av Smartproduktion), 559252-5512, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Företag
Husexperter (en del av Smartproduktion)
Organisationsnummer
559252-5512
Adress
Mästargatan 5b, 78717, Borlänge
Telefon
070 681 52 22

Hantering av personuppgifter

Vi rekommenderar dig att läsa våra villkor för att få en fullständig förståelse för hur vi hanterar dina personuppgifter i relation till företagen vi samarbetar med.

Läs vidare här

Personuppgiftspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Husexperter (en del av Smartproduktion) samlar in och behandlar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan hantera dem. Vi försöker även beskriva våra behandlingsaktiviteter så tydligt och transparent som möjligt.

Hur vi hanterar dina personuppgifter?

Vi på Husexperter (en del av Smartproduktion) prioriterar din dataskydd och integritet högt. Dina personuppgifter skyddas noggrant genom flera säkerhetsåtgärder. All dataöverföring sker bakom SSL och andra säkerhetscertifikat för att säkerställa att informationen förblir konfidentiell och integriteten bevaras.

Vår databas är skyddad med stark lösenordshantering och avancerad krypteringsteknik, samt tvåvägsautentisering för att förhindra obehörig åtkomst. Dessutom genomförs regelbunden säkerhetskopiering av all data för att skydda mot dataförlust och för att möjliggöra återställning i händelse av en incident.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy.

Kontakta [email protected] om du vill få din fullständiga data som vi har om dig. Du får den information inom 30 dagar och via mail.

Kolla nedan under "Formulär" nedanför för att se vilka personuppgifter vi samlar in (det varierar från formulär).

Rättigheter över dina data

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du anser att uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dem begränsas.

 • Konto: Om du har ett konto kopplat till denna webbplats kan du begära de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss**.
 • Kommentarer: Om du har skrivit kommentarer på Husexperter (en del av Smartproduktion)s hemsida kan du begära att vi tar bort alla kommentarer du har skrivit*.
 • Kontaktformulär: Om du har skickat in ett kontaktformulär kan du begära att vi tar bort alla uppgifter du har skickat in*.

*Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av legala eller säkerhetetsskäl.

** Detta gäller om Husexperter (en del av Smartproduktion) använder Smart Appen som tillhandahålls av Smartproduktion Sverige AB.

Kontakta [email protected] eller skicka in en data begäran här om du vill utöva dina rättigheter.

Varför behandlar vi på Husexperter (en del av Smartproduktion) personuppgifter?

På Husexperter (en del av Smartproduktion) behandlar vi personuppgifter för att effektivt kunna hantera och betjäna våra kunder (och potentiella kunder). Tillgången möjliggör för oss att bearbeta kundförfrågningar, hantera kundrelationer och tillhandahålla nödvändig hjälp och support.
Om du som kund väljer att inte fortsätta med våra tjänster, kommer vi att radera dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, för att respektera din integritet och dina rättigheter.*

*Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av legala, säkerhetetsskäl eller med överrenskommelse med dig.

Rutiner och kontroller över personuppgifter

Vi får genom plattformen som Smartproduktion (leverantör) tillhandahåller ett mail varje kvartal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) om genomgång av personuppgifter där vi rensar bort personuppgifter som inte längre är relevanta.

Information angående Cookies och delning av data

Vad är en Cookie?

Cookies är små textfiler som lagras i webbläsarens katalog på en dator. De hjälper webbplatsleverantörer med saker som att förstå hur människor använder en webbplats, komma ihåg en användares inloggningsuppgifter och lagra webbplatsinställningar. Husexperter (en del av Smartproduktion) använder cookies samt liknande tekniker (t.ex. URL-spårning, lokal lagring). För ändamålet med denna cookiepolicy inkluderas sådana tekniker i termen "cookies".

Använder ni Cookies?

Ja. Vi använder cookies i enlighet med vår Integritetspolicy för att:

 • säkerställa att våra tjänster fungerar korrekt,
 • upptäcka och förhindra bedrägerier och överträdelser av våra användarvillkor,
 • förstå hur besökare använder och interagerar med vår webbplats,
 • annonsera våra produkter och tjänster, där det är tillåtet, och
 • analysera och förbättra våra tjänster och din webbplatsupplevelse.

Vem sätter Cookies till webbplatsen?

Det finns två huvudtyper av cookies som kan användas:

 • Förstapartscookies: dessa cookies sätts och läses av Husexperter (en del av Smartproduktion)s hemsida direkt när du använder våra tjänster.
 • Tredjepartscookies: dessa cookies sätts inte av Husexperter (en del av Smartproduktion)s hemsida, utan av andra företag som Google eller Facebook, för ändamål som webbplatsanalys och marknadsföring. Se ytterligare detaljer nedan om hur du hanterar dessa cookies.

Hantering av personuppgifter

Vi rekommenderar dig att läsa våra villkor för att få en fullständig förståelse för hur vi hanterar dina personuppgifter i relation till företagen vi samarbetar med.

Läs vidare här

Formulär

Använder du formulären på hemsidan så lagras informationen vilket är i linje med vår integritetspolicy. Nedan hittar du en lista på formulär som vi använder och attributen vars data vi lagrar.

Isolering med fokus på fastighet

Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vilken fastighet gäller det?
 • Vilken typ av projekt gäller ditt uppdrag?
 • Vilken typ av isolering vill du ha?
 • Beskrivning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer och ort
Kolla in formuläret här
Isolering grundläggande

Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vilken typ av projekt gäller ditt uppdrag?
 • Vad vill du isolera?
 • Vilken typ av isolering vill du ha?
 • Beskrivning
 • Telefonnummer
 • Fullständigt namn
 • E-postadress
 • Adress, postnummer och ort
Kolla in formuläret här
Företag

För er trygghet är offerterna kostnadsfria och ni förbinder er inte till något. Ni har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om ni vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad behöver du hjälp med?
 • Beskrivning
 • Organisationsnummer
 • Namn på kontaktperson
 • Adress, postnummer & ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Kolla in formuläret här
Bostadsrättsförening

För er trygghet är offerterna kostnadsfria och ni förbinder er inte till något. Ni har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om ni vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Beskrivning
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Adress, postnummer & ort
 • Namn på bostadsrättsföreningen
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Namn på kontaktperson
Kolla in formuläret här
Privatpersoner

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad behöver du hjälp med?
 • Adress, postnummer & ort
 • Fullständigt namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Kolla in formuläret här
Altan och uterum

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Vilken typ av byggnation önskar du få offert på?
 • Vart ska du flytta?
 • Finns det en ritning över byggnationen?
 • Finns bygglov (om så behövs)?
 • Vilken tjänst önskar du få utförd?
 • I vilket typ av fastighet ska flytten utföras?
 • Beskrivning
 • Vart flyttar du ifrån?
 • Hur många rum och kök flyttar du ifrån?
 • Hur stor boyta flyttar du ifrån?
 • Antal våningar du flyttar till?
 • Finns det tillgång till hiss?
 • Vilka tjänster önskar du?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Hur stor yta omfattar projektet?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer & ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
Kolla in formuläret här
Golvläggning

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Vilken typ av projekt önskar du utföra?
 • Finns det tillgång till hiss?
 • Vilka tjänster önskar du?
 • Vilken typ av golv önskar du?
 • Hur stor yta ska golvläggas?
 • Vart ska du flytta?
 • Vilken tjänst önskar du få utförd?
 • I vilket typ av fastighet ska flytten utföras?
 • Vart flyttar du ifrån?
 • Hur många rum och kök flyttar du ifrån?
 • Hur stor boyta flyttar du ifrån?
 • Antal våningar du flyttar till?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Beskrivning
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer och ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
Kolla in formuläret här
Köksformulär

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vilket typ av projekt gäller det?
 • Ska byggmaterial ingå i offerten?
 • Vad ska ingå i köksrenoveringen?
 • Uppskattad köksyta (KVM)
 • Beskrivning
 • Fullständigt namn
 • E-postadress
 • Adress, postnummer och ort
 • Telefonnummer
Kolla in formuläret här
Takformulär

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad behöver du hjälp med?
 • Vilken taktyp gäller det?
 • När är huset byggt?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Beskrivning
 • Vad är det för vinkel på ditt tak?
 • Uppdraget ska utföras till
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer & ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
Kolla in formuläret här
El-formulär

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer och stad
 • Stad
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Vad önskar du hjälp med?
 • Beskriv ditt projekt:
 • Fastighetens byggnadsår:
 • När vill du ha hjälp?
 • Vilken fastighetstyp gäller det?
Kolla in formuläret här
Formulär till relining & spolning

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad behöver ni hjälp med?
 • Är du i behov av en avloppsfilmning?
 • Beskrivning
 • När ska arbetet utföras?
 • Vilken typ av fastighet gäller det?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer och ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Kolla in formuläret här
VVS formulär

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vilken sorts VVS-arbete planerar du att utföra?
 • Är du i behov av en avloppsfilmning?
 • Vad gäller ditt projekt?
 • Ska material ingå i offerten?
 • Beskrivning
 • När ska arbetet utföras?
 • Vilken typ av fastighet gäller det?
 • Vilken typ av fastighet gäller projektet?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer och ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
Kolla in formuläret här
Badrumsformulär

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad behöver du hjälp med?
 • Vilken typ av våtrum gäller det?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilken typ av projekt gäller din förfrågan?
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • I vilket typ av fastighet ska våtrumsrenoveringen utföras?
 • Beskrivning
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer & ort
 • Telefonnummer
Kolla in formuläret här
Fönsterformulär

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer & ort
 • Telefonnummer
 • Vad behöver du hjälp med?
 • I vilket typ av bostad ska projektet utföras?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Beskrivning
Kolla in formuläret här
Trädgårdsskötsel

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad önskar du ha hjälp med?
 • Är du intresserad av en abonnemangslösning?
 • Vilken typ av fastighet gäller det?
 • Beskrivning
 • Kontaktuppgifter
 • Fullständigt namn
 • Adress, ort & postnummer
 • Bostadsort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Hur vill du bli kontaktad?
Kolla in formuläret här
Formulär till dränering, isolering & enskilt avlopp

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad behöver du hjälp med?
 • Beskriv ditt projekt:
 • Byggnadsår för fastigheten?
 • Vilken typ av fastighet gäller det?
 • När behöver du hjälp?
 • Vill du ha en kostnadsfri fuktbesiktning?
 • När vill du bli kontaktad?
 • Vart når vi dig enklast?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer och gata
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Stad
Kolla in formuläret här
Formulär till städning

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vilken tjänst önskar du få utförd?
 • I vilket typ av fastighet ska städningen utföras?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Hur många kvadratmeter gäller det?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Antal rum
 • Beskrivning
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Adress för utförande
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
Kolla in formuläret här
Flyttstädning formulär

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Kommer städmaterial finnas på plats?
 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • I vilket typ av fastighet ska städningen utföras?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
 • Vilken tjänst önskar du få utförd?
 • Antal rum
 • Vad vill du ska ingå i ditt städuppdrag?
 • Beskrivning
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Adress, postnummer & ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
Kolla in formuläret här
Formulär till laddbox

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vilken installationsform passar dig bäst?
 • Har du en elbil eller laddhybrid?
 • Önskar du installation av laddboxen?
 • Önskas möjligheten att ladda två stycken bilar samtidigt?
 • Vad är det för vinkel på ditt tak?
 • Vart ska laddboxen placeras?
 • Uppskattad yta
 • Beskrivning
 • Uppskattad yta
 • Uppskattad elförbrukning i kWH per år
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Fullständigt namn
 • Adress
 • Postnummer & ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Adress, postnummer & ort
Kolla in formuläret här
Fasadtvätt, Altantvätt & taktvätt

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad behöver du hjälp med?
 • Vad är det för vinkel på ditt tak?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Beskrivning
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer & ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
Kolla in formuläret här
Taktvätt formulär

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad behöver du hjälp med?
 • Vad är det för vinkel på ditt tak?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Beskrivning
 • Adress, postnummer & ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Fullständigt namn
Kolla in formuläret här
Fönsterputs formulär

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Var vill ni att vi ska putsa?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta vill ni att vi ska komma?
 • I vilket typ av fastighet ska fönsterputsen utföras?
 • Hur många fönster gäller det?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Beskrivning
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer & ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
Kolla in formuläret här
Fönsterformulär

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Antal
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • I vilket typ av bostad ska projektet utföras?
 • Beskrivning
 • Vilka produkter är du ute efter?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Adress, postnummer & ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Fullständigt namn
Kolla in formuläret här
Badrumsformulär

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • I vilket typ av fastighet ska våtrumsrenoveringen utföras?
 • Beskrivning
 • Vilken typ av våtrum gäller det?
 • Vilken typ av projekt gäller din förfrågan?
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Adress, postnummer & ort
 • Fullständigt namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Vad beskriver dig bäst?
Kolla in formuläret här

Vill du utöva dina rättigheter och ta bort den lokala lagrigen kopplat till formulären så klicka nedan.

Nödvändiga Cookies

Nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att aktivera grundläggande funktioner som sidnavigering, formulären och åtkomst till säkra områden av webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Cookie Constant från Orest Bida

Används för att spara cookieinställningar som Cookie. Cookie Constant från Orest Bida är utformat för att vara i linje med GDPR, CCPA och andra integritetslagar.

Formulären på husexperter.se

Används för att spara formulärdata och krävs för att formulären ska fungera korrekt.

Intern spårning

Vi kräver att språra genom intern mjukvara (delas aldrig till tredjepart) för att förstå hur användare interagerar med webbplatsen.

Språkinställningar

Används för att spara språkinställningar i lokal lagring och krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt för användaren.

Personalisering & analys

Dessa cookies används för att förbättra funktionaliteten och prestandan på webbplatsen. De hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen och att förbättra användarupplevelsen.

Google Analytics

Google Analytics används för att spåra och analysera användning av webbplatsen. Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen.

Läs vidare hos Google Analytics
Google Search Console

Google Search Console används för att spåra och analysera användning av webbplatsen. Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen.

Läs vidare hos Google Search Console
Fullstory

Fullstory används för att spåra och analysera användning av webbplatsen. Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss att förbättra webbplatsen.

Läs vidare hos Fullstory

Marknadsföring

Dessa cookies används för att spåra användare över webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

Meta (Facebook & Instagram)

Används för att spåra användare på en webbplats. Används för att analysera webbplatsens användning.

Läs vidare hos Meta (Facebook & Instagram)
Google Ads

Används för att spåra användare på en webbplats. Används för att analysera webbplatsens användning.

Läs vidare hos Google Ads
Linkedin

Används för att spåra användare på en webbplats. Används för att analysera webbplatsens användning.

Läs vidare hos Linkedin
Vimeo

Används för att spåra, analysera och förbättra tjänsten. Används för att analysera webbplatsens och filmens användning.

Läs vidare hos Vimeo

Smartproduktion Sverige AB

Smartproduktion ligger bakom plattformen som hemsidan Husexperter (en del av Smartproduktion)s hemsida (husexperter.se) använder. Plattformen lagrar informationen i säkra servrar och följer GDPR och andra lagar för att skydda dina personuppgifter.

Hur kontaktar jag Smartproduktion Sverige AB?

Du kan kontakta Smartproduktion Sverige AB på [email protected] om du har frågor om dina personuppgifter.

Hur lagras personuppgifterna på plattformen?

Personuppgifterna lagras i säkra servrar, krypterade och med tvåvägsautentisering för att skydda mot obehörig åtkomst. Företaget Husexperter (en del av Smartproduktion) har tillgång till personuppgifterna för att kunna hantera dem.

Hur får jag ut mina personuppgifter från plattformen?

Du kan begära att få ut dina personuppgifter från plattformen genom att kontakta Husexperter (en del av Smartproduktion).

Hur får man bort sina personuppgifter från plattformen?

Husexperter (en del av Smartproduktion) kommer enligt GDPR och denna integritetspolicy att radera dina personuppgifter via plattformen och mail om du begär det. Får du inte hjälpen du behöver kan du kontakta Smartproduktion Sverige AB på [email protected] så hjälper de dig.

Frågor och svar

Här kommer vanliga frågor och svar om cookies och integritetspolicyn.

Använder ni cookies?

Ja, vi använder cookies i enlighet med vår integritetspolicy.

Vilka cookies använder ni?

Vi använder både förstapartscookies och tredjepartscookies.

Hur kan jag hantera cookies?

Du kan hantera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Hur länge sparas cookies?

Cookies sparas i enlighet med vår integritetspolicy.

Vad händer om jag inte accepterar cookies?

Om du inte accepterar cookies kan vissa funktioner på webbplatsen sluta fungera.

Hur kan jag hantera cookies på hemsidan husexperter.se?

Du kan hantera dina cookies på webbplatsen husexperter.se genom att klicka här: Cookies-inställningar.

Integritetspolicy, villkor & hantering

Villkor

Läs vår villkor här.

Integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy här.

Cookies-inställningar

Hantera Cookies-inställningar här.

Begär data

Gör en dataförfrågan genom formuläret.

Analysera & jämför dina
offerter med AI

Jämför offerter